>

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Πως θα διαμορφωθούν οι μισθοί στα Ειδικά Μισθολόγια (ΠΙΝΑΚΕΣ)

 • Μαχαίρι σε όλα τα επιδόματα
• Καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας

Μειώσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, που φτάνουν ακόμη και στο 50%, έρχονται από 1.1.2013. Χαμένοι είναι κυρίως οι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ, ενώ ιδιαίτερα επώδυνες είναι και... γι' αυτούς που υπάγονται στο καθεστώς των ειδικών μισθολογίων (γιατροί, δικαστικοί, ένστολοι και πανεπιστημιακοί).

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών θα γίνει υπολογισμός των αποδοχών που θα προκύψουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και σύγκριση των αποδοχών με αυτές της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Εάν προκύπτει μείωση αποδοχών που υπερβαίνει το 25%, τότε το 25% περικόπτεται άμεσα από την 1η Ιανουαρίου 2013 και η τυχόν προκύπτουσα υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Έστω ότι στις 31/12/2012 υπάλληλος θα λαμβάνει σύνολο αποδοχών ύψους 2.100 ευρώ. Πλέον, οι αποδοχές του πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.700 ευρώ. Επειδή το ύψος της μείωσης που πρέπει να εφαρμοστεί είναι μικρότερο από 25%, οι αποδοχές προσαρμόζονται αυτόματα από την 1/1/2013 στο ποσό των 1.700 ευρώ.

Έστω ότι ο υπάλληλος του προηγούμενου παραδείγματος πρέπει να λάβει 1.300 ευρώ με την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο. Η μείωση που πρέπει να διενεργηθεί στις αποδοχές του ανέρχεται στο 38,1%. Συνεπώς, στον υπάλληλο αυτό θα εφαρμοστεί μείωση 25% (ποσό 525 ευρώ), και θα του χορηγείται υπερβάλλουσα μείωση ύψους 275 ευρώ, η οποία θα εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος μέχρι τις 31/12/2016. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να λάβει τα επιδόματα όσο ισχύει η αναστολή τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ και ΟΤΑ, καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Ωστόσο, το Δώρο Χριστουγέννων για το 2012 θα καταβληθεί κανονικά. Ακόμη, ορίζεται ότι από τις 31 Οκτωβρίου 2012 και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, αναστέλλεται, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η χορήγηση του Κίνητρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ), ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η εφαρμογή της σταδιακής κατάργησης της υπερβάλλουσας μείωσης στους μισθούς του Δημοσίου.

Έτσι, η υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31-10-2012. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ. Συνεπώς την 1η Νοεμβρίου 2012 θα πρέπει να περικοπεί το 1/3 της τυχόν υπάρχουσας υπερβάλλουσας διαφοράς που καταβάλλεται στους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια, κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2011 έως 31-7-2012, οι αρμόδιες Υπηρεσίες τους θα εκδώσουν τις τυχόν απαιτούμενες διοικητικές πράξεις χορήγησης επιπλέον ποσοστού στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας και μισθολογικών προαγωγών, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών διαφορών αποδοχών ενέργειας νια το εν λόγω χρονικό διάστημα

Δημοτικοί σύμβουλοι

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, η οποία αποσυνδέεται πλέον από αυτήν των δημάρχων και των περιφερειαρχών αντίστοιχα, μειώνεται, από την 1η Ιανουαρίου 2013 κατά 50% επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Ακόμη, τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών Ποιότητας Ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών, δεν θα λαμβάνουν πλέον αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω Οργάνων.

Πώς διαμορφώνονται οι βασικοί μισθοί

 Ο βασικός μισθός του γενικού γραμματέα υπουργείου και του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα ανέλθει στα 3.450 ευρώ. Το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραμένει στο ποσό των 1.000 ευρώ και τα έξοδα παράστασης στα 300 ευρώ. Έτσι, ο γενικός γραμματέας υπουργείου θα λαμβάνει πλέον 4.750 ευρώ, ο περιφερειάρχης 4.275 ευρώ, ο αντιπεριφερειάρχης 3.206,25 ευρώ και ο δήμαρχος δήμου άνω 100.000 κατοίκων θα λαμβάνει 4.275 ευρώ.
 Από την 1η Αυγούστου 2012 ο μηνιαίος βασικός μισθός του πρωτοδίκη καθορίζεται σε 1.778 ευρώ. Με βάση το βασικό αυτό μισθό, ο πρόεδρος ΣτΕ, ο πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), ο πρόεδρος του Ε.Σ., ο γενικός επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., ο γενικός επίτροπος της Επικρατείας των ΤΔΔ θα λαμβάνουν 3.023 ευρώ. Επίσης, το ανώτατο όριο των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών διαμορφώνεται στο ποσό των 6.138,80 ευρώ.
 Από την 1η Αυγούστου 2012 ο μηνιαίος βασικός μισθός του λέκτορα, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών μελών ΔΕΠ των πανεπιστημίων, καθορίζεται σε 1.065 ευρώ. Με βάση το βασικό αυτό μισθό, ο καθηγητής πανεπιστημίου θα λαμβάνει 1.459 ευρώ.
 Από την 1η Αυγούστου 2012 ο ειδικευόμενος ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) θα λαμβάνει 1.007 ευρώ το μήνα. Το ανώτατο όριο των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ διαμορφώνεται από 1-8-2012 στο ποσό των 4.536,31 ευρώ.
 Από την 1η Αυγούστου 2012 ο μηνιαίος βασικός μισθός του ακολούθου πρεσβείας, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του υπουργείου Εξωτερικών, καθορίζεται σε 1.061 ευρώ. Με βάση το βασικό αυτό μισθό, ο πρέσβης θα έχει βασικό μισθό 1.899 ευρώ.
 Από την 1η Αυγούστου 2012 ο μηνιαίος βασικός μισθός του βαθμού του ανθυπολοχαγού, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού, καθορίζεται σε 875 ευρώ. Με βάση το βασικό αυτό μισθό, ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) θα λαμβάνει βασικό μισθό 1.873 ευρώ.

Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας

Το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας, το επίδομα βιβλιοθήκης και το ειδικό ερευνητικό επίδομα που χορηγούνται στους καθηγητές της ΕΣΔΥ, από 1-8-2012 καθορίζονται μηνιαίως σε 380 ευρώ, 260 ευρώ και 200 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας, το επίδομα βιβλιοθήκης και το ειδικό ερευνητικό επίδομα, που χορηγούνται στους επιμελητές και επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΣΔΥ με διδακτορικό, καθώς και στο λοιπό διδακτικό προσωπικό με διδακτορικό, από 1-8-2012 καθορίζονται μηνιαίως σε 300 ευρώ, 120 ευρώ και 180 ευρώ αντίστοιχα. Επιπλέον, το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας, το επίδομα βιβλιοθήκης και το ειδικό ερευνητικό επίδομα, που χορηγούνται στους επιμελητές και επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΣΔΥ χωρίς διδακτορικό, από 1-8-2012 καθορίζονται μηνιαίως σε 120 ευρώ, 100 ευρώ και 150 ευρώ αντίστοιχα.

Επίδομα εξομάλυνσης

Το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών καθορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ για όλους τους στρατιωτικούς. Για τους εγγάμους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογενείας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 150 ευρώ. Για εγγάμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος αυτού ορίζεται σε 200 ευρώ. Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003, τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας (τέκνα) λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον έναν εξ αυτών. Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των εφέδρων και των δοκίμων εφέδρων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε 100 ευρώ.

Έξοδα παράστασης

Την 1η Ιανουαρίου 2013 οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των διοικητών, υποδιοικητών, των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των ΟΤΑ, μειώνονται κατά 50%. Στην περίπτωση των διοικητών, υποδιοικητών, των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των υπολοίπων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αμοιβές εν γένει, μειώνονται κατά 20%. Το ανώτατο, δε, όριο αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 4.750 ευρώ μηνιαίως και οι πάσης φύσεως αποδοχές και αμοιβές δεν μπορούν, πλέον, να υπερβαίνουν το ως άνω ποσό, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Το ανωτέρω όριο δύναται να αυξάνεται μέχρι των μηνιαίων αποδοχών του πρωθυπουργού (από 1-9-2012 ύψους 5.780,6 ευρώ), με αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 παύουν να ισχύουν όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και όλες οι διατάξεις νόμων, οι υπουργικές, κανονιστικές εν γένει ή διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις των Οργάνων διοίκησης κ.λπ., κατά το μέρος που ρυθμίζουν τις αποδοχές του προσωπικού των παραπάνω Νομικών Προσώπων.

Χρονοεπίδομα

Βάσει της εγκυκλίου το χρονοεπίδομα που προβλέπεται για τους δικηγόρους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με σχέση έμμισθης εντολής, καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ καταργείται και η προβλεπόμενη προσαύξηση αποδοχών σε όσους υπαλλήλους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό, από την ημερομηνία αυτή. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:
  (ΒΡΑΔΥΝΗ 24/12/2012 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ)
kranosgr.

thrakisnews@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2011. The Best d news . All Rights Reserved.
Company Info | Contact Us | Επιστροφή στην κορυφή | Term of use | Widget | | Site map
dnews .Συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον Κόσμο IN NEWS.... .