>

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Αντίσταση στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA)

  Η αντίσταση μας στο θέμα της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Καναδά και ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να ειναι άμεση καθώς μέσα απο αυτην ισχυροποιούνται οι θέσεις των καναδικών μεταλλευτικών εταιριών όπως είναι η γνωστή σε Πέραμα, Χαλκιδικη Eldorado Gold που ως στόχο εχουν την μεταλλευτική αποψίλωση των φτωχών οικονομικά χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης  όπως Ελλάδα,, Βουλγαρία, ρουμανία. Δεν ειναι λιγα τα παραδείγματα που μας δείχνουν οτι πίσω απο μεταλλευτικές δραστηριότητες με τεράστιες οικολογικές επιπτωσεις βρίσκονται καναδικές εταιρίες σε διαφορα μερη του κόσμου. 

 
Πληροφορηθήκαμε ότι ο Επίτροπος Ντε Κουχτ (Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu)
μεταβαίνει εσπευσμένα στον Καναδά για να κλείσει με ειδική διαδικασία τις διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία (CETA) παρότι αυτές είναι ακόμη υπό εξέλιξη με πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Στη συνέχεια θα φέρει το κείμενο της συμφωνίας στο Συμβούλιο αρχηγών κρατών για fast track έγκριση. Είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να ενημερωθούν οι ευρωπαίοι Επίτροποι, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι ευρωβουλευτές για τον τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει η συμφωνία αυτή αν περιληφθεί η ρήτρα προστασίας των επενδυτών.
 
Τι μπορούμε να κανουμε εμείς:

Ένα μέτρο πίεσης που μπορούμε να ασκήσουμε είναι η αποστολή e-mail στους Ευρωβουλευτές και στους παράγοντες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σας προωθούμε ένα σχέδιο επιστολής -στα ελληνικά και στα αγγλικά -που μπορεί να σταλεί στα e-mail του Επιτρόπου Ντε Κουχτ και των υπόλοιπων 26 Επιτρόπων-, σε πρωθυπουργούς και Ευρωβουλευτές. 
Παρακαλώ διαβάστε το κείμενο και αν συμφωνείτε προωθήστε το.
 
Στα  συνημμένα αρχεία που σας στέλνουμε είναι όλα (σχεδόν) τα email των Ευρωβουλευτών και των επιτρόπων της ΕΕ/ πρωθυπουργών και υπουργών εξωτερικών. Επειδή είναι πολλά στον αριθμό, τα χωρισαμε σε 2 λίστες σε μορφή word. Για να κανουμε μια μαζική αποστολή ανοίγουμε το ενα αρχείο κ αντιγράφουμε όπως είναι όλες τις διευθύνσεις και τις βάζουμε στος προς ή στο κοινοποίηση –όπως προτιμάτε., μετά αντιγράφουμε
 το κείμενο από το συνημμένο αρχείο.
Αν καποιοι από σας μπορείτε να στείλετε μόνο 1 μειλ προτιμήστε το αρχείο «μονο επίτροπο ΕΕ»


Ενεργοποιήστε όσες περισσότερες συλλογικότητες μπορείτε.
 
To κείμενο που στέλνουμε το βαζουμε και παρακάτω:
 
Stop CETA from bypassing democracy
 
We urge you to oppose any deal that will contain the investor-state arbitration clause in the EU-Canada trade agreement. This clause is an easy way to bypass democracy undermining the ability of the legislators to make laws for public interest purposes.
 
The problematic nature of the arbitration clause is stressed by the impact assessment of CETA, which was commissioned and financed by the European Commission. The impact assessment concludes that this clause will not be beneficial environmentally, socially or even economically. It casts also doubts as to the utility of the clause between developed countries given the strength of their existing institutional environments. On top of that, it underlines thegreat threat that it poses to freedom of legislators to legislate in the field of environmental and social policies. The investor-state arbitration clause allows investors to target not only administrative decisions, which might affect their investments, but any law on social, environmental and economic matters. On the contrary, it suggests that the best option would be a state-state dispute settlement clause.
 
As to the legal defence costs of a litigation, the impact assessment suggests that they could be particularly extreme, citing examples where EU Member States have had to pay 10-15 million USD per case in defending themselves under bilateral investment treaties. The rulings are decided by international tribunals mainly consisting of international law lawyers (arbitrators). These tribunals operate without the guarantees of the European judicial system (principle of impartiality). These arbitrators play multiple roles, which can give rise to conflicts of interest. They may sit as arbitrators or work as lawyers in the system (whether for governments or for investors).
 
The adverse effect of investor-state dispute settlement clause on environment and public health laws is already evident in the litigation between Philip Morris and Australia with the Australian tobacco legislation at stake. It is also evident in Europe in the litigation between the Swedish energy company Wattenfall and Germany with the shutdown of the nuclear plants in Germany at stake. This clause if finally included in the EU-Canada trade agreement will end up being an easy way to bypass democracy.
 
We call on you to ensure that no agreement on the investor-state arbitration clause is reached via the secretive process in Canada this week, and to release current negotiating texts for public scrutiny.
 
 
 
 
 
 
Σταματήστε την παράκαμψη της Δημοκρατίας μέσω της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA)
 
Σας καλούμε να αντιταχθείτε στο να περιληφθεί η ρήτρα προστασίας επενδυτών (investor-state arbitration clause)στην εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά. Αυτή η ρήτρα είναι ένα αδιαφανές μέσο παράκαμψης της δημοκρατίας και την υπονόμευση της κυριαρχίας των κρατών να νομοθετούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 
Οποιοσδήποτε ιδιώτης επενδυτής που ενοχλείται από κάποιο νέο νόμο για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας μπορεί να ζητάει την κατάργησή του. Η προσφυγή γίνεται όχι σε εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια, ούτε καν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αλλά σε μιαεξωθεσμική ειδική επιτροπή δικηγόρων (διαιτητές). Οι διαιτητές μπορούν να έχουν πολλαπλούς ρόλους, γεγονός που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Μπορούν να συμμετέχουν ως διαιτητές σε μια υπόθεση, ενώ σε άλλη να εργάζονται ως δικηγόροι (είτε για την κυβέρνηση είτε για τους επενδυτές).
Η προβληματική φύση της συγκεκριμένης ρήτρας υπογραμμίζεται επιπλέον από την  ίδια τη μελέτη των επιπτώσεων της εμπορικής συμφωνίας, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκτίμηση των επιπτώσεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η ρήτρα δεν είναι επωφελής ούτε περιβαλλοντικά, ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά. Επιπλέον, υπογραμμίζει τη μεγάλη απειλή που αποτελεί για την ίδια την κυριαρχία των κρατών να νομοθετούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος και διαβρώνει τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών οργάνων, κυβερνήσεων και κοινοβουλίων να θεσπίζουν κανόνες.
Όσον αφορά τις νομικές δαπάνες υπεράσπισης μιας τέτοιας  διένεξης, η εκτίμηση επιπτώσεων  δείχνει ότι θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα ακραίες. Αναφέρονται παραδείγματα κρατών μελών της Ε.Ε. που υποχρεώθηκαν να πληρώσουν 10 έως 15 εκατομμύρια δολάρια ανά υπόθεση για την υπεράσπισή τους στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις της συμφωνίας προστασίας επενδύσεων στη νομοθεσία για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία είναι εμφανείς στη διαμάχη μεταξύ της καπνοβιομηχανίας Philip Morris και της Αυστραλίας θέτοντας σε κίνδυνο τον αντικαπνιστικό νόμο της τελευταίας. Είναι επίσης εμφανής και στην Ευρώπη με τη διένεξη μεταξύ της σουηδικής εταιρείας Vattenfall και της Γερμανίας με την απόφαση της τελευταίας για το κλείσιμο των εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας επίσης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Αυτή η ρήτρα εάν τελικά συμπεριληφθεί στην εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά θα καταλήξει να είναι ένας αδιαφανής τρόπος για την παράκαμψη της δημοκρατίας.
Σας καλούμε να διασφαλίσετε ότι δε θα επιτευχθεί καμία συμφωνία μέσω αδιαφανών διαπραγματεύσεων αυτή την εβδομάδα στον Καναδά, και να δημοσιοποιήσετε τα κείμενα της διαπραγμάτευσης για δημόσιο έλεγχο.
 4 συνημμένα — Λήψη όλων των συνημμένων αρχείων (σε συμπιεσμένη μορφή για 
)  
500 ευρωβουλευτες σε word.doc500 ευρωβουλευτες σε word.doc
45 K   Προβολή   Λήψη αρχείου  
mail 250 ευρωβουλευτες, επιτροποι, πρωθ.docmail 250 ευρωβουλευτες, επιτροποι, πρωθ.doc
83 K   Προβολή   Λήψη αρχείου  
κείμενο διαμαρτυρίας για CETA.docκείμενο διαμαρτυρίας για CETA.doc
22 K   Προβολή   Λήψη αρχείου  
Μονο επιτροποι ΕΕ.docΜονο επιτροποι ΕΕ.doc
47 K   Προβολή   Λήψη αρχείου  
thrakisnews@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2011. The Best d news . All Rights Reserved.
Company Info | Contact Us | Επιστροφή στην κορυφή | Term of use | Widget | | Site map
dnews .Συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον Κόσμο IN NEWS.... .