>

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

« ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟΔΕΚΤΕΣ »     
Ο τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί ένα μεγάλο και καίριο θέμα στις μέρες μας.
      Ο όγκος των σκουπιδιών έχει αυξηθεί ενώ παράλληλα οι ήδη χρησιμοποιούμενοι ΧΥΤΑ τείνουν να εξαντληθούν, αναφορικά με την χωρητικότητα και απορρόφηση κι άλλων απορριμμάτων.
      Μάλιστα, λέγεται πως η χωματερή των ΄Ανω Λιοσίων, η οποία εξυπηρετεί σχεδόν όλη την Αττική αναμένεται μέσα στο 2014 να κορεστεί από τον όγκο των απορριμμάτων.
       Σ΄ ένα στάδιο πριν από τη συλλογή των σκουπιδιών διαμορφώθηκαν πολλές προτάσεις, ύστερα από μελέτες και από επιτυχημένες παρατηρήσεις αρμόδιων υπαλλήλων και κυρίως υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. σχετικά με τη διαμόρφωση, το σχήμα ή το μέγεθος των κάδων.
       ΄Εχοντας υπόψη τις επισημάνσεις των ειδικών σχεδιάστηκαν διάφοροι κάδοι, όπως: οι τροχήλατοι μεταλλικοί, οι στατικοί μεταλλικοί, οι πλαστικοί, οι κάδοι ανακύκλωσης και τέλος οι οικιακοί κάδοι.
         Επίσης, σχεδιάστηκαν κάδοι εσωτερικών αλλά και εξωτερικών χώρων, κάδοι με αυτόματο άνοιγμα ή με πετάλ αλλά και κάδοι με συρταρωτό άνοιγμα.
        Τα παραπάνω όλα μας δείχνουν την προσπάθεια ευαισθητοποίησης από διάφορους φορείς για καθαρότερες πόλεις και υγιεινότερο περιβάλλον, οι οποίες όμως αναμένουν ανάλογες προσπάθειες από μέρους των πολιτών για σωστή συλλογή και εναπόθεση των απορριμμάτων.
       Στη πράξη όταν μιλάμε για απορρίμματα μας έρχονται στο νου οι πράσινοι κάδοι, ενώ όταν μιλάμε για ανακύκλωση γυαλιών, χαρτικών κ.α., οι μπλε.
        Ένα παράδειγμα που μπορεί να μας πείσει για το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και για τη σημασία που έχει η σωστή αποκομιδή τους για την ποιότητα ζωής των πολιτών, αποτελεί αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Αιγιαλείας.
          Στο συγκεκριμένο Δήμο κοστολογήθηκαν οι κατωτέρω δείκτες με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλους τους πολίτες σε συνδυασμό με την καθαριότητα της πόλης και είχαν σαν επακόλουθα:
Α) Να καταγραφούν οι δαπάνες και το κόστος για τη μεταφορά των απορριμμάτων από τους κάδους συλλογής στους σταθμούς υποδοχής αυτών.
Β) Να καταγραφεί ο όγκος των απορριμμάτων που αποβάλλει «καταθέτει» κάθε δημότης, ο οποίος είναι μετατρέψιμος σε κιλά.
Γ)  Να καταγραφεί η σχετική επιβάρυνση κάθε δημότη σε ετήσια βάση.
Δ) Να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τον αριθμό των απορριμματοφόρων που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση και
Ε)  Να καταγραφεί η διαθεσιμότητα των κάδων ανακύκλωσης αλλά και σε ποιους από αυτούς γίνεται ανακύκλωση.
       Τα παραπάνω στοιχεία ανέδειξαν τόσο το υψηλό κόστος που απαιτείται για να διατηρηθεί μία πόλη καθαρή όσο και το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
        Αν αυτά τα στοιχεία τα αναγάγουμε σε μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη θα καταλάβουμε ότι το ποσό που απαιτείται για ολόκληρη την επικράτεια είναι υπέρογκο.
        Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η αποκομιδή των σκουπιδιών και ειδικότερα η ανακύκλωση κατέστησε τους πολίτες πιο συνειδητοποιημένους στον τομέα αυτό και συνέτεινε στην καθημερινή συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή.
          Μια προσπάθεια που πρέπει να υιοθετηθεί από όλους μας διότι πρέπει το περιβάλλον που δανειστήκαμε από τους προγόνους μας να το διαχειριστούμε ορθολογικά και να το παραδώσουμε στα παιδιά μας.-
    

                                                                            Εν-ημερωμένος  Πολίτης

thrakisnews@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2011. The Best d news . All Rights Reserved.
Company Info | Contact Us | Επιστροφή στην κορυφή | Term of use | Widget | | Site map
dnews .Συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον Κόσμο IN NEWS.... .