>

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φορολογούμενοι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και σκαφών


Αλλαγές με παγίδες περιλαμβάνουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις που θα συμπληρωθούν από 8.500.000 πολίτες αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής οδού.


Η Εφορία δεν θα στείλει εφέτος ούτε έντυπα ούτε οδηγίες συμπλήρωσης, ενώ όλες οι δηλώσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Τaxisnet ως τις 30 Ιουνίου 2013.

Το γεγονός ότι όλες οι δηλώσεις θα υποβληθούν από το Διαδίκτυο χωρίς καμία εξαίρεση δείχνει τη νέα τάση που επικρατεί στο υπουργείο Οικονομικών για συναλλαγές με την Εφορία από απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα θα τηρούνται για μία πενταετία στο αρχείο του κάθε φορολογουμένου και όταν του ζητηθούν σε μελλοντική διασταύρωση στοιχείων θα πρέπει να τα προσκομίσει στην Εφορία.

Το νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης κρύβει αρκετές παγίδες ειδικά για νέους φορολογουμένους και όσους διαθέτουν ακίνητη περιουσία.

Για παράδειγμα, για πρώτη φορά η Εφορία ζητεί από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν για κάθε ακίνητο ξεχωριστά τον αριθμό παροχής ρεύματος της ΔΕΗ. Τα στοιχεία της Εφορίας θα διασταυρωθούν με αυτά της ΔΕΗ και όπου υπάρχουν διαφορές θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο η Εφορία θα γνωρίζει αν κάποιος έχει πληρώσει ή όχι το «χαράτσι» των ακινήτων και φυσικά θα μπορεί να διασταυρώσει τα πραγματικά τετραγωνικά του ακινήτου και να επιβάλει πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις.

Από την άλλη, οι νέοι ηλικίας άνω των 18 ετών υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση ακόμη και αν είναι προστατευόμενα τέκνα χωρίς κανένα εισόδημα ή περιουσία.
Αξίζει να τονιστεί ότι εφόσον δεν διαθέτουν κανένα εισόδημα και κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν κινδυνεύουν με τα νέα τεκμήρια, καθώς γι' αυτές τις περιπτώσεις έχει προβλεφθεί εξαίρεση. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο αν οι γονείς του ανήλικου παιδιού τού έχουν μεταβιβάσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Τότε αυτόματα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο τεκμήριο του αγάμου που είναι 3.000 ευρώ και σε αυτό προστίθενται όλα τα υπόλοιπα τεκμήρια τα οποία προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία που είναι στο όνομα του ανήλικου τέκνου.

Επίσης, για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι με παιδιά θα πρέπει να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων τους, ενώ για πρώτη φορά θα δηλωθούν όλα τα εισοδήματα, ακόμη και αυτά που ως πέρυσι δεν ήταν υποχρεωτικό να δηλωθούν, όπως είναι για παράδειγμα οι τόκοι καταθέσεων, μερίσματα από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια.

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι είναι  υποχρεωτική η αναγραφή στη φορολογική δήλωση όλων των εισοδημάτων του υποχρέου ανεξάρτητα αν φορολογούνται ή απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αν καταβάλλονται ελεύθερα φόρου. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς φόρος.

Για τον λόγο αυτόν τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν και να αποστείλουν στους ασφαλισμένους τους εκτός από τις συνήθεις βεβαιώσεις που λαμβάνουν κάθε έτος και βεβαιώσεις για κάθε είδους παροχές σε χρήμα και επιδόματα - βοηθήματα που τυχόν έχουν λάβει οι ασφαλισμένοι εντός του 2012.
Αξίζει να τονιστεί ότι και εφέτος όσοι δεν μπορούν να καλύψουν τα τεκμήρια με τα εισοδήματά τους θα πρέπει να δηλώσουν ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

Ακόμη, φορολογούμενοι με σκάφος αναψυχής καλούνται να δηλώσουν τον ΑΦΜ του κύριου ή του κατόχου του σκάφους. Πέρυσι στη δήλωση ο φορολογούμενος σημείωνε μόνο το όνομα του σκάφους και όχι τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Τέλος, μισθωτοί και συνταξιούχοι με παρακράτηση από τις αποδοχές τους της εισφοράς αλληλεγγύης θα πρέπει στον πίνακα 8 να συμπληρώσουν τους νέους κωδικούς 333-334 όπου αναγράφονται τα ποσά που παρακρατήθηκαν το 2012 για ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Τι θα ισχύσει για μπλοκάκια και τέλος επιτηδεύματος

Μισθωτοί που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών είτε γιατί έχουν ως τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 019-020 στον πίνακα 2.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν και εφέτος τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ σε αντιδιαστολή με τους ελεύθερους επαγγελματίες για τους οποίους το τέλος επιτηδεύματος αυξήθηκε σε 650 ευρώ (1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα).

Επίσης, οι έμποροι ηλικίας από 62 ετών και άνω θα πρέπει να συμπληρώσουν στον πίνακα 2 τους κωδικούς 027-028. Ο κωδικός αυτός καθιερώθηκε προκειμένου να εξαιρεθούν αυτόματα από το τέλος επιτηδεύματος όσοι  επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.in.grthrakisnews@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2011. The Best d news . All Rights Reserved.
Company Info | Contact Us | Επιστροφή στην κορυφή | Term of use | Widget | | Site map
dnews .Συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον Κόσμο IN NEWS.... .